Informácie pre ukrajinských občanov

Podľa informácií Ministerstva vnútra SR je vstup umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom. Nie všetci občania majú automaticky status utečencov. Po vstupe na Slovensko sa musia rozhodnúť, či …