Zmena v objednávaní na cudzineckú políciu!

Cudzinecká polícia od decembra 2022 rozširuje elektronické služby. Ruší sa územná pôsobnosť oddelení cudzineckej polície pri podávaní žiadostí o udelenie prechodného, trvalého pobytu či dlhodobého pobytu a žiadostí o udelenie …