Náš tím

Kontaktnými osobami pre Euraxess Point SAV sú:


Mgr. Martina Bilková

☎ +421 (0) 2 57510 172

Ing. Mgr. Kristína Muráňová, PhD

☎ +421 (0) 2 57510 169

Mgr. Natália Feriančeková


Našimi úlohami sú

  • poskytovanie informácií a podpory všeobecného charakteru – administratívny postup a dokumenty potrebné na vybavenie víza a prechodného pobytu
  • poskytovanie aktuálnych informácií ohľadom karantény a opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19
  • ponúknuť informácie ohľadom zdravotného a sociálneho poistenia všeobecnejšieho charakteru
  • kontrola dokumentov potrebných pre vybavenie víza a prechodného pobytu
  • sprievod zahraničného pracovníka na Oddelenie cudzineckej polície (ak je to zo strany OCP umožnené)
  • riešenie špecifických, problémových  situácií – odpoveď po konzultácii s odborníkmi
  • vo vzťahu s Oddelením cudzineckej polície konáme len v rámci štandardnej procedúry a úradných hodín, nevybavujeme výnimky a pod. (Oddelenie cudzineckej polície koná a rozhoduje v medziach aktuálneho Zákona o pobyte cudzincov)


Adresa

Úrad Slovenskej akadémie vied

Štefánikova 49

814 38 Bratislava

+421 (0) 2 57510 172

+421 (0) 2 57510 169

euraxess_point@savba.sk


K právnej záväznosti poskytovaných informácií a konzultácii:

Informácie sme vám poskytli v rámci programu EURAXESS – Výskumníci v pohybe, unikátnej paneurópskej iniciatívy, ktorá prostredníctvom siete centier EURAXESS poskytuje informácie a služby v 40 krajinách. EURAXESS Slovensko umožňuje prístup k širokému spektru informácií a služieb, informuje o financovaní a podpore výskumnej mobility, poskytuje asistenciu pri riešení praktických otázok súvisiaciach s medzinárodnou mobilitou slovenských a zahraničných výskumníkov a ich rodinných príslušníkov a prináša nástroje a tipy pre kariérny rozvoj výskumníkov. Poskytnuté informácie a konzultácie nie su právne zaväzné, nenahrádzajú stanovisko príslušných orgánov štátnej správy a nevytvárajú základ pre vymáhateľnosť práva.