POZOR! Mimoriadna situácia v súvislosti s covid-19 sa skončí 15. septembra

Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením covid-19 sa skončí 15. septembra o 6.00 hod.

„Po vyhlásení mimoriadnej situácie uznesením vlády SR z 11. marca 2020 boli vytvorené podmienky na prijatie opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia covid-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a toho času pominuli dôvody na ďalšie trvanie mimoriadnej situácie,“ priblížil vládny kabinet.

Viac na webe Hospodárskych novín

Zdroj: hnonline.sk