Dane a poplatky na SlovenskuPriame dane

  • daň z príjmu fyzickej osoby: 19% zo základu dane, nesmie prekročiť 176,8-násobok súčasnej sumy životného minima; 25% zo základu dane presahujúcich 176,8-násobok súčasnej sumy životného minima
  • daň z príjmu právnickej osoby: 22% zo základu dane bez daňovej straty
  • daň z motorových vozidiel
  • miestny poplatok (platený priamo Mestským úradom)


Nepriame dane

  • daň z pridanej hodnoty (DPH): 20% (10% sadzba sa uplatňuje na tovar uvedený v zákone o daní z pridanej hodnoty, napr. mäso, ryby, mlieko, chlieb, antibiotiká, knihy atď.)
  • spotrebná daň (na alkohol, tabak, minerálny olej atď.)


Viac informácií nájdete na webe Finančnej správy a na webe euraxess.sk.