Lekárska starostlivosťZdravotnícky systém na Slovensku zastrešuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Disponujeme verejnou a súkromnou zdravotnou starostlivosťou.


Podrobnejšie informácie nájdete na euraxess.sk

Zdravotné poistenieZdravotné poistenie je na Slovensku povinné, a vyžaduje sa aj pri udeľovaní prechodného pobytu. Pred odchodom zo svojej rodnej krajiny sa ubezpečte, že vaše poistenie pokrýva aj poistenie na Slovensku, alebo si uzatvorte nové poistenie pred alebo po príchode na Slovensko.


Na Slovensku existujú dva typy zdravotného poistenia: