Aktualizované: Od 16. októbra fungujú stránkové pracoviská oddelení cudzineckej polície v štandardnom režime

Dovoľujeme si Vás upozorniť na oznam zverejnený na webe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ohľadom služieb na pracoviskách cudzineckej polície:

Od 16. októbra 2023 Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného otvára všetky stránkové pracoviská. Stránkové pracoviská budú fungovať v štandardnom režime. Budú vybavované žiadosti všetkých cudzincov, ktorí sú objednaný prostredníctvom online rezervačného systému

Viac informácií na webe MVSR

Zdroj: MVSR