Aktuality

Zmena v objednávaní na cudzineckú políciu!

Cudzinecká polícia od decembra 2022 rozširuje elektronické služby. Ruší sa územná pôsobnosť oddelení cudzineckej polície pri podávaní žiadostí o udelenie prechodného, trvalého pobytu či dlhodobého pobytu a žiadostí o udelenie …

Informácie pre ukrajinských občanov

Podľa informácií Ministerstva vnútra SR je vstup umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom. Nie všetci občania majú automaticky status utečencov. Po vstupe na Slovensko sa musia rozhodnúť, či …