Zmeny v správnych poplatkoch od 1.4.2024

Informácie MIC IOM POBYT Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel: (* výška poplatku uvedená v zátvorke je za žiadosť podanú na zastupiteľskom úrade, ak je iná ako na oddelení na cudzineckej …

Zmena v objednávaní na cudzineckú políciu!

Cudzinecká polícia od decembra 2022 rozširuje elektronické služby. Ruší sa územná pôsobnosť oddelení cudzineckej polície pri podávaní žiadostí o udelenie prechodného, trvalého pobytu či dlhodobého pobytu a žiadostí o udelenie …