Informácia pre ústavy SAV k výzve z Plánu obnovy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4

Jednou z podmienok výziev z Plánu obnovy je, že žiadateľ (ústav SAV) je povinný zverejniť voľnú pracovnú pozíciu na webovom portáli Európskej komisie – Euraxess. Dovoľujeme si Vás informovať, že EURAXESS Point SAV nie je prevádzkovateľ portálu Euraxess a nespravuje ani nevytvára užívateľské účty na uvedenom portáli.

Pre zverejnenie voľných pracovných pozícií dodržujte nasledovný postup:

  1. Na portáli Euraxess je potrebné si vytvoriť inštitucionálny profil https://euraxess.ec.europa.eu/user/login 
  2. V sekcii „ADD JOB OFFER“ pridať ponuku tém doktorandského štúdia, prípadne pracovných pozícií 

Viac informácií ohľadom spôsobu zverejňovania pracovných pozícií na portáli EURAXESS nájdete v príručke TU

Pri akýchkoľvek technických problémoch kontaktujte priamo technickú podporu support@euraxess.org

Informácia z technickej podpory v prípade problémov pri tvorbe inštitucionálneho profilu:

Please note that to create a new organisation,  as long as you have a different domain with your university URL you will get the error message, for that reason you can write a URL with your email domain for example https://www.savba.sk, and then after creation we will change it.