Zmena v objednávaní na cudzineckú políciu!

Cudzinecká polícia od decembra 2022 rozširuje elektronické služby. Ruší sa územná pôsobnosť oddelení cudzineckej polície pri podávaní žiadostí o udelenie prechodného, trvalého pobytu či dlhodobého pobytu a žiadostí o udelenie národného víza.

Pri podávaní žiadostí o udelenie prechodného pobytu, žiadostí o udelenie trvalého pobytu, žiadostí o udelenie dlhodobého pobytu a žiadostí o udelenie národného víza je možné objednať sa na akékoľvek oddelenie cudzineckej polície, žiadateľ nie je viazaný na príslušné oddelenie podľa miesta pobytu.

Pozor! Uvedené neplatí pre obnovu pobytu a podanie žiadosti o overenie pozvania.

Zdroj: https://www.minv.sk/?objednavaci-system-na-ocp

https://www.teraz.sk/slovensko/cudzinecka-policia-od-decembra-rozsir/678011-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content