Vysielanie zamestnancov a zamestnávanie cudzincov, cestovné náhrady v roku 2023

ONLINE ŠKOLENIE

termín: 23.5. 2023

čas: 9:00-14:30

poplatok: 69 € s DPH

viac informácií: https://www.cus.sk/skolenie/cestovne-nahrady.php?id=1327&datum=2023-05-23&typ=1