UPDATE: Oddelenia cudzineckej polície sa opäť otvárajú pre všetkých cudzincov

Od 1. apríla 2022 sú pracoviská cudzineckej polície otvorené takto:

  • pondelok, streda, piatok: od 07.30 h do 15.30 h – všetky žiadosti o udelenie/obnovenie prechodného pobytu, žiadosti o udelenie trvalého pobytu a žiadosti o udelenie/predĺženie tolerovaného pobytu
  • utorok, štvrtok: od 07.30 h do 15.30 h – žiadosti o vydanie dokladu o pobyte pre vodičov medzinárodnej kamiónovej alebo autobusovej dopravy, ktorých platnosť pobytu bola predĺžená z dôvodu krízovej situácie a žiadosti o udelenie národných víz v záujme SR

Na podanie žiadostí je potrebné sa objednať.  

Zdroj: https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/639-covid-19-opatrenia.html#OCP