Informácie pre ukrajinských občanov

Podľa informácií Ministerstva vnútra SR je vstup umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom.

Nie všetci občania majú automaticky status utečencov. Po vstupe na Slovensko sa musia rozhodnúť, či chcú požiadať o pobyt (ak na to majú potrebné doklady), o medzinárodnú ochranu (azyl alebo dočasnú ochranu), prípadne o dočasné útočisko alebo chcú cez Slovensko tranzitovať do inej krajiny.

Čo nasleduje po vstupe do SR – aké sú povinnosti a práva občanov Ukrajiny, príp. aký je postup čo sa týka ich zotrvania v SR? To závisí od ich rozhodnutia, o aký status požiadajú. Informácie o základných možnostiach zhrnulo MIC IOM TU, článok budú priebežne aktualizovať.

Zatiaľ o zmenách v aplikácii Zákona o pobyte cudzincov nemáme informácie.