Aktuality

Zmeny v správnych poplatkoch od 1.4.2024

Informácie MIC IOM POBYT Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel: (* výška poplatku uvedená v zátvorke je za žiadosť podanú na zastupiteľskom úrade, ak je iná ako na oddelení na cudzineckej …