Podmienky vstupu na Slovensko od 19. júla 2021


Oficiálne podrobnejšie informácie:

https://korona.gov.sk/

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr


Definícia plne zaočkovanej osoby

  • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
  • najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny
  • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  • po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou (okamžite po podaní prvej dávky) – prechodne do 9. augusta

Okrem digitálneho COVID preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.


Registrácia na e-hranici

Každá osoba, ktorá od 19. júla 2021 vstúpi na územie SR, sa musí registrovať na webovej stránke korona.gov.sk/ehranica.


Karanténa

Všetky osoby, ktoré od 19. júla od 6:00 vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 14. dňa. Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň.

Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali – končí sa vtedy, keď ostatným členom.

Karanténa nie je povinná pre:

  • plne zaočkovaných ľudí
  • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované; tieto musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky, zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín


Vstup na územie SR leteckou dopravou

Vzťahuje sa na prílet na letisko na území Slovenska

Každá osoba musí vyplniť formulár na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.


Pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname, sa pri prílete treba preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín – platí aj pre zaočkované osoby.


Zoznam krajín, z ktorých netreba negatívny test:

Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Turecko, Ukrajina.


Zdroj: 226 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky


Slovenská akadémia vied má vyhradené karanténne ubytovanie v Ubytovni na Royovej ulici č. 10 v Bratislave.

Kontaktné informácie:

Katarína Kmeťová
Telefón:  02/ 54773 107
E-mail:  royova@up.upsav.sk