Očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Od 14. júna 2021 je na Slovensku možné očkovať aj osoby bez verejného zdravotného poistenia.

Ide o osoby:

 • bez verejného zdravotného poistenia s udeleným pobytom (tolerovaný, registrovaný, prechodný, dlhodobý alebo trvalý pobyt) na území SR
  • identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo povolenia na pobyt
  • preukazujú sa pred očkovaním: doklad (preukaz) o povolení pobytu v SR
  • úhradu za očkovanie realizuje: VšZP/refunduje Slovenská republika
 • bez verejného zdravotného poistenia, ktoré sú študentmi VŠ v SR v dennej forme štúdia
  • identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo povolenia na pobyt / číslo ISIC / číslo cestovného dokladu
  • preukazujú sa pred očkovaním: potvrdenie o návšteve VŠ v SR
  • úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika


Formulár pre registráciu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je dostupný na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia

Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?ockovanie-proti-ochoreniu-covid-19&fbclid=IwAR3y92SvZKmYqfoUCGwOwsLton9HIkcoydvFrOV49zMM5NgH1_nvgYTYkN0