Pred príchodom na Slovensko


DOKTORAND – občan EÚ/EHP/Švajčiarska

  • víza nie sú potrebné
  • dôležitá je komunikácia a spolupráca s ústavom, na ktorý bol uchádzač prijatý (so zodpovedným koordinátorom) a s Euraxess Point SAV