COVID-19: KARANTÉNA od 14. júna 2021


Oficiálne informácie:

https://korona.gov.sk/

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr


Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich zo štátu zaradeného do zoznamu zelených štátov:

 • ak od 14. júna 2021 vstúpite na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní ste navštívili výlučne štáty zaradené do zoznamu zelených štátov, máte povinnú izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, pričom testovať sa môžete už v prvý deň izolácie.
 • ak žijete v spoločnej domácnosti s vyššie spomínanými osobami máte taktiež povinnú izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb


nevzťahuje sa na osoby:

 • ktoré sa pri príchode na naše územie vedia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín
 • alebo prichádzajú zo susedných krajín zaradených do zeleného zoznamu a majú pri sebe negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hodín s tým, že test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky
 • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
 • mladšie ako 18 rokov veku


Karanténa neplatí pre zaočkovaných, ktorí prišli zo zahraničia alebo sú členovia spoločnej domácnosti (bez ohľadu na druh vakcíny):

 • V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
 • V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
 • V prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
 • V prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.


Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich zo štátu zaradeného do zoznamu červených štátov:

 • ak od 14. júna 2021 vstúpite na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní ste navštívili štát zaradený do zoznamu červených štátov, máte nariadenú izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom testovanie je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie.
 • ak ste osoba žijúca v spoločnej domácnosti s vyššie spomínanými osobami máte taktiež nariadenú izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb


Výnimka z karantény pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia:

 • prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
 • alebo boli zaočkovaní
  • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
  • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
  • v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
  • v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.


Upozorňujeme, že táto výnimka z karantény sa vzťahuje len na osoby v spoločnej domácnosti, nie na osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia.


Osoby, ktoré prišli z červenej krajiny a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia absolvovať domácu karanténu.


karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré:

 • majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území štátu zaradeného do zoznamu červených alebo čiernych štátov a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
 • majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území štátu zaradeného do zoznamu červených alebo čiernych štátov.


Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich zo štátu zaradeného do zoznamu čiernych štátov:

 • ak od 14. júna 2021 vstúpite na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní ste navštívili štát zaradený do zoznamu čiernych štátov, máte nariadenú izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom testovanie je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie.


Najskôr na ôsmy deň sa vykoná RT-PCR testovanie; 14-dňovú karanténu však treba dodržať, aj keď je výsledok testu negatívny(!)


Karanténa sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti a končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.


Povinnosť domácej karantény pre osoby v spoločnej domácnosti neplatí pre tých, ktorí:

 • prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
 • alebo boli zaočkovaní
  • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní
  • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky
  • v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní
  • v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.


Upozorňujeme, že táto výnimka z karantény sa vzťahuje len na osoby v spoločnej domácnosti, nie na osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia.


karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré:

 • majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území štátu zaradeného do zoznamu červených alebo čiernych štátov a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
 • majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území štátu zaradeného do zoznamu červených alebo čiernych štátov.


Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky zo štátu zaradeného do zoznamu zelených, červených a čiernych štátov sú povinné:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica
 • pri vstupe na územie Slovenskej republiky a počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení vyššie spomenutých povinnosti príslušníkovi Policajného zboru,
 • osoby prichádzajú leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.


Zdroj: 218 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky


Slovenská akadémia vied má vyhradené karanténne ubytovanie v Ubytovni na Royovej ulici č. 10 v Bratislave.

Kontaktné informácie:

Katarína Kmeťová
Telefón:  02/ 54773 107
E-mail:  royova@up.upsav.sk